fbpx

Základné údaje

 • v každej objednávke je možné zvoliť iba jeden typ materiálu/dekoru v jednej hrúbke​

 • ak chcete objednať 2 a viac dekorov, je nutné pre každý typ materiálu/dekoru vytvoriť ďalšiu novú objednávku

 • ak sa dekor nenachádza v zoznamoch, je možné ho zapísať do kolónky Iný Dekor“ jeho kódovým označením pre jeho lepšiu identifikáciu

 • na email, ktorý ste zadali v objednávke, Vám po úspešnom odoslaní príde automatické potvrdenie so všetkými Vami zadanými údajmi

 • ak si objednávku uložíte pre ďalšie spracovanie, taktiež príde potvrdzujúci email, kde bude odkaz / link, na ktorom budete môcť ďalej pokračovať v úpravách

 • vaša objednávka je automaticky spracovaná len po odoslaní objednávky

 • v potvrdzovacom emaili dostanete odkaz / link pre dodatočnú úpravu

 • odoslanú objednávku (nie uloženú) je možné stále dodatočne upravovať, pokiaľ nedôjde z našej strany k jej spracovaniu

   


 • po dokončení a kompletnom vyrobení objednávky, Vám systém automaticky zašle informačnú SMS na Vami zadané mobilné tel. číslo

Nahratie CSV súboru

Predtým než začnete

 • pred vygenerovaním csv súboru si výsledný formát usporiadajte v PRO100 podľa materiálu kliknutím na stĺpec „Materiál“

 

 


 • PRO100 generuje výsledný súbor so všetkými zadanými dekormi, preto ak máte vo svojom projekte viac ako 1 dekor, je potrebné súbor upraviť do tvaru 1 dekor=1 zákazka
 • nepoužívajte program Excel!
 • vygenerovaný csv súbor otvorte v programe „Poznámkový blok“ prípadne „Notepad“

 • 1x kliknite na súbor, potom klikním na pravé tlačidlo myši a vyberte „Poznámkový blok“

 


 • choďte na Súbor–>Uložiť ako… a zadajte názov nového súboru

 

 • v tomto prípade je zvolený názov „Bila hladka“ a uložte

 • teraz môžete súbor upravovať

 • vymažte všetky riadky s iným materiálom ako „Bílá hladká“ a súbor uložte

 


 • znova popísaným spôsobom otvoríte pôvodný vygenerovaný súbor a postupujete od bodu 1x kliknite…. až máte pre 1 materiál= 1 súbor 

 


 • zvoľte „Výrobca“ a „Dekor“

 


 • v objednávkovom formulári kliknite na okienko „Import z PRO100“ a zobrazí sa možnosť „CSV súbor-Prehľadávať“ 

 


 • kliknite „Prehľadávať“ a pridajte svoj 1 súbor

 • stlačte „Pokračuj“

 


 • dostanete sa na prehľad objednávky, kde objednávku odoslať, uložiť alebo ju upraviť

 


 • rovnako postupujete i pri ostatných súboroch/objednávkach