fbpx

Základné údaje

 • v každej objednávke je možné zvoliť iba jeden typ materiálu/dekoru v jednej hrúbke​

 • ak chcete objednať 2 a viac dekorov, je nutné pre každý typ materiálu/dekoru vytvoriť ďalšiu novú objednávku

 • ak sa dekor nenachádza v zoznamoch, je možné ho zapísať do kolónky Iný Dekor“ jeho kódovým označením pre jeho lepšiu identifikáciu

 • na email, ktorý ste zadali v objednávke, Vám po úspešnom odoslaní príde automatické potvrdenie so všetkými Vami zadanými údajmi

 • ak si objednávku uložíte pre ďalšie spracovanie, taktiež príde potvrdzujúci email, kde bude odkaz / link, na ktorom budete môcť ďalej pokračovať v úpravách

 • vaša objednávka je automaticky spracovaná len po odoslaní objednávky

 • v potvrdzovacom emaili dostanete odkaz / link pre dodatočnú úpravu

 • odoslanú objednávku (nie uloženú) je možné stále dodatočne upravovať, pokiaľ nedôjde z našej strany k jej spracovaniu

   


 • po dokončení a kompletnom vyrobení objednávky, Vám systém automaticky zašle informačnú SMS na Vami zadané mobilné tel. číslo

 

ABS hrana, hrúbka, orientácia

 • jednotlivé dielce zadávajte v ich finálnom rozmere. Nie je potrebné rozmer akokoľvek zmenšovať, ak sa použije ABS hrana

 • pri zadávaní jednotlivých dielcov sa ich náhľad automaticky zobrazuje v malom okienku a tak je možné okamžite prekontrolovať správnosť zadaných údajov a kresby dekoru

   


 • kolónky „Názov“ a „Poznámka“ slúžia na Vaše pomenovanie dielca a tento údaj sa automaticky tlačí aj na štítky, ktoré budú nalepené na každom dielci

 • ak je potrebné niektorý dielec v objednávke vyrobit v dvojnásobnej hrúbke, stačí prepnúť kolónku „Hrúbka“ na hodnotu „dvojitá (duplák)“, napr. ak zadávate dielce o hrúbke 18mm a určitý dielec má byť v hrúbke 36mm, stačí v riadku daného dielca prepnúť hrúbku na „dvojitá (duplák)“

 • kolónka „Orientácia“ slúži pre definovanie či daný dielec je možno pre rezaní otáčať

 • povolené otáčania má vplyv na lepšiu materiálovú výťaž z celej tabule a je vhodné pri dekoroch, ktoré nemajú danú kresbu dreva (uni farby), alebo nie je dôležité aby bola kresba zachovaná (napr. dielce, ktoré nie sú viditeľné)

 • ABS páskovanie / hranu (dolná, pravá, horná, ľavá) je možné zvoliť pre každú z hrán zvlášť a v rôznych hrúbkach

 • ak je zvolená Dvojitá hrúbka dielca, systém automaticky pre daný dielec pridelí širšiu ABS hranu


Oblúk a skosenie

 • oblúky a skosenie sa vykonávajú iba na indiviuálnu požiadavku, prosíme zavolajte nám alebo napíšte.

Rámik

 • z každého riadku Vašej objednávky je možné si dať vyrobiť „Rámček

 • pre rámček platí, že jeho šírka je pevne daná na 70mm

 • k dispozícii sú 4 typy rámikov, ktoré sa líšia smerom drevovlákna


Blok (prechod dekoru na viacero dielov)

 • bloky slúžia na spájania viacerých dielcov, ak je potrebné zachovať prechod kresby dreva cez všetky dielce​

 • dielce musia mať rovnakú šírku. Dĺžku je možné zadávať podľa potrieb, rovnako aj počet kusov​

 • pole pre „blok“ slúži na číselné označenie bloku, pričom systém automaticky spája dielce s rovnakých číslom do jedného bloku

 • poradie spájania je zhora od prvého označenia bloku

 • v celej objednávke je možné zadať viac blokov, no každý by mal mať svoje číselne označenie